Publiskā apspriešana par koku ciršanu Laucesā

AKTUĀLI

Laucesas pagasta pārvalde organizē publiskās apspriešanas procedūru par 8 (astoņu) koku ciršanu Laucesas pamatskolas teritorijā.

Lūdzam Laucesas pagasta iedzīvotājus noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā līdz 2023.gada 17.novembrim sniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu rakstiski vai ierodoties personīgi Laucesas pagasta pārvaldē Miera ielā 26, Mirnijā, Laucesas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Sniedzot priekšlikumus, obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt uz tālruni 65476860.

Izstāde “Nezināmā Sēlijas māksliniece: Sofija Samsone” Dvietē