Publiskā apspriešana par koku ciršanu Eglainē

AKTUĀLI

Ir nepieciešams izsludināt publisko apspriešanu Eglaines pagastā, Latvijas valsts ceļu īpašumā esošiem kokiem, kuri atrodas gar ceļa malu, ceļa numurs V699. Koku ciršana nepieciešama sakarā ar to, ka tiek plānots veikt ceļa remontdarbus. Pielikumā elektroniski parakstīts ieniegums un pielikums no Latvijas valsts ceļiem. Publiskās apspriešanas laiks 5 dienas.

Izteikt priekšlikumus var Eglaines pagasta pārvaldē Stendera ielā 7, Eglainē vai  attālināti, sūtot uz e-pastu: parvalde@eglaine.lv, kā arī zvanot pa tālruni: 26172670 no 27.marta līdz 5. aprīlim plkst. 10.00. 

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Latvijas tirgotāju dienas maijā aicina uz Valmieru