Publiskā apspriešana par koku ciršanu Biķerniekos

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktu un Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Biķernieku pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku drošību un pagasta kapsētas kapu kopiņas, koku nozāģēšanu.

Sabiedriskās apspriešanas laiki Krivošejevas kapsētā – 20. OKTOBRĪ plkst. 09.00-10.00.

Sabiedriskās apspriešanas laiki Krasnoje kapsētā – 21.OKTOBRĪ plkst. 09.00-10.00.

Atbildīgā par kapu apsaimniekošanu Tatjana Aleksejeva.

Tālr. 22444663

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ir no 2021. gada 11.OKTOBRA līdz 01. NOVEMBRIM.

Lūgums Biķernieku pagasta iedzīvotājiem  noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski vai ierodoties personīgi Biķernieku pagasta pārvaldē. Tālrunis 65471503.

Pieejams atbalsts mazajām lauku saimniecībām