Publiskā apspriešana par koku ciršanu

Pagastu un pilsētu ziņas

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktu un Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā” Līksnas pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu koku, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku un apbedījumu vietu drošību,  nozāģēšanu Mīšteļu un Patmaļu kapsētās, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Līksnas pagasta pārvaldē (Daugavas ielā 8, Līksnā, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā) no 2017. gada  3. aprīļa līdz 2017. gada 24. aprīlim.

Publiskā apspriešana notiks 2017. gada 25. aprīlī plkst. 10.00 Līksnas pagasta pārvaldē, Daugavas ielā 8, Līksnā, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā.

Ligita Liepiņa saņēma Labklājības ministrijas konkursa balvu