Publiskā apspriešana Nīcgalē

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktu un Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 10 “Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā” un grozījumiem saistošajos noteikumos, Nīcgales pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par bīstamo koku nozāģēšanu:

  • divas egles – Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā, četri bērzi un četras tūjas Skolas ielā 17, Nīcgales ciemā, divas liepas un vienu apsi Jaunās sādžas kapos.

Sabiedriskās apspriešanas laiks: No 28.01. - 17.02.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Nīcgales pagasta pārvaldē (Skolas ielā 17, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads) attālināti sūtot uz e-pastu: parvalde@nicgale.lv vai zvanot pa tālruni 291 31 129 no 28. janvāra līdz 17. februārim.

Sniedzot priekšlikumus, obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Publiskā apspriešana notiks 17. februārī plkst. 9.00 Nīcgales ciemā, Skolas ielā 17 un plkst. 10.00 Jaunās sādžas kapos.

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni: 291 31 129 (P. Stikāns)

Nīcgales pagasta pārvalde

Privātmāju īpašniekiem būs pieejams atbalsts māju uzlabošanai