Publiskā apspriešana Naujenes pagastā

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 9. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktu un Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Naujenes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par divu priežu, septiņu bērzu un 11 liepu ciršanu, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 001 0577 Lāču kapu teritorijā. (skat. foto attēlus).

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 27.11.2020. līdz 17.12.2020.

Lūgums iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā iesniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu rakstiski vai pēc iepriekšēja pieraksta, ierodoties personīgi Naujenes pagasta pārvaldē, Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pag., Daugavpils nov. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni: 654 76 842, kontaktpersona: Ē.Karņicka.

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs vārds, zvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

VUGD aicina ievērot drošību, dedzinot sveces