Publiskā apspriešana Maļinovā

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 9.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Maļinovas pagasta pārvalde organizē sabiedrisko apspriešanu par koku: 1 bērza un 2 kļavu ciršanu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 003 0062 pēc adrese Rēzeknes iela 27, Maļinova, Maļinovas pagasts.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 1.12.2017 līdz 2.01.2018.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Maļinovas pagasta pārvaldē (Rēzeknes iela 29A, Maļinovas c, Maļinovas pag.) no 2017.gada 1.decembra līdz 2018.gada 2.janvārim.

Publiskās apspriešanas laiks 2018.gada 3.janvārī:

plkst. 10.00 Rēzeknes ielā 27, Maļinova, Maļinovas pag., Daugavpils novads

Piparkūku darbnīca Maļinovā