Publiskā apspriešana Kalupē

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „ Noteikumi par koku ciršanu  ārpus meža” 13. un 17. punktu un Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Kalupes pagasta pārvalde organizē publiskās apspriešanas procedūru par sasvērušos, satrupējušu, bojātu, sašķeltu koku, kuri apdraud cilvēku un pieguļošo nekustamo īpašumu drošību, nozāģēšanu:

Objekta adrese:

-              Baltaču kapsēta, Kalupes pagasts, Daugavpils novads - 5 koki (4 liepas, 1 priede),

-              Krīvānu kapsēta, Kalupes pagasts, Daugavpils novads - 4 koki (2 priedes, 1 kļava, 1 bērzs),

-              Krasta iela 7, Kalupe, Daugavpils novads – 6 koki (6 kļavas).

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Kalupes pagasta pārvaldē attālināti sūtot pa e-pastu parvalde@kalupe.lv vai zvanot uz mājas lapā (www.kalupe.lv) norādītajiem tālruņiem (Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads.) no 13. aprīļa  līdz 3. maija  plkst. 10.00.

 

Atbalsta pasākumi turpinās arī pēc ārkārtējās situācijas beigām