Publiskā apspriešana Kalupē

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktu un Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Kalupes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru, sasvērušos, satrupējušu, bojātu, sašķeltu koku, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku drošību un kapu kopiņas kapsētās, nozāģēšanu:

Objekta adrese:

    1. Krivānu kapsēta - 4 koki ( 3 priedes, 1 kļava),
    2. Baltmuižas kapsēta 2 koki ( 2 liepas).

Izteikt savus priekšlikumus un iesniegt ierosinājumus var Kalupes pagasta pārvaldē attālināti sūtot pa e-pastu parvalde@kalupe.lv, zvanot uz mājas lapā norādītajiem tālruņiem vai ierodoties personīgi Ezeru ielā 6, Kalupē, no 2020. gada 10. jūnija līdz 2020. gada 1. jūlijam plkst. 10.00!

Lasīšanas stafete 2020 ir sākusies!