Publiskā apspriešana Dubnas pagastā

Pagastu un pilsētu ziņas

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu, un Daugavpils novada domes 2013. gada 30.maija saistošos noteikumus Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Dubnas pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu koku, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku un mājokļu drošību, nozāģēšanu.

Sabiedriskās apspriešanas laiks: 2018. gada 5.jūnijs
plkst. 10.00 Dubnas kapi, nozāģēšanai paredzētas divas priedes;
plkst. 10.30 Zarānu kapi,
nozāģēšanai paredzēti divi bērzi un viena kļava;
plkst. 11.00 Petrānu kapi,
nozāģēšanai paredzēti trīs bērzi.

Lūgums Dubnas pagasta iedzīvotajiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā līdz 2018. gada 14.jūnijam sniegt savus priekšlikumus par koka nozāģēšanu, rakstiski vai ierodoties personīgi Dubnas pagasta pārvaldē.  Tālrunis 65475217, 65475232.

Aicina piedalīties radi!2018 dizaina domāšanas praktiskajā seminārā