Publiskā apspriešana

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktu un Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr.10 "Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Kalupes pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par 16 (sešpadsmit) koku nozāģēšanu Sarkanās armijas karavīru kapsētā un apkārtējā teritorijā Kalupē. Nozāģēšanai paredzēti 13 bērzi un 3 liepas.

Lūdzam Kalupes pagasta iedzīvotājus publiskās apspriešanas laikā līdz 2019. gada 1. augustam sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu rakstiski vai, ierodoties personīgi Kalupes pagasta pārvaldē. Tālrunis 65447831.

Novada domes sēde