Projekts “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”

Pašvaldība

Ikviens Latvijas iedzīvotājs laipni aicināts piedalīties kopīgas dāvanas gatavošanā Latvijai, veidojot elektronisku Latvijas ainavu dārgumu krātuvi “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”. Tajā tiks iekļautas sabiedrības vērtējumā nozīmīgas ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas un tās reģionu dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm. Ainavu dārgumi ir vietas un teritorijas Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, ko uzskatām par īpašām reģiona un Latvijas vērtībām, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un diženuma. Tās ir ainavas, kas spēj apstādināt ikdienas steigu, kuras vēlamies piedzīvot atkārtoti un kas satur īpašu vēstījumu, kuru vēlamies ierakstīt Latvijas vēsturē un nodot bērniem un mazbērniem.
Līdz 2017. gada 15. jūlijam vēl iespējams pieteikt savu ainavu dārgumu - pieteikumus var aizpildīt elektroniski vietnē www.ainavudargumi.lv Ja pieteicējam nav pieejams internets un/vai nepieciešama palīdzība formas aizpildīšanā, objektus iespējams pieteikt tuvākajā publiskajā bibliotēkā un saņemt bibliotēkas darbinieku konsultāciju. Pieteikumam var izmantot arī izdrukājamu un aizpildāmu papīra formu (pieejama vietnē http://www.ainavudargumi.lv) , kuru pēc aizpildīšanas var ieskenēt un nosūtīt uz e-pasta adresi ainavudargumi@varam.gov.lv.
Piedalīties aicina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, kā arī Kultūras ministrija un Latgales plānošanas reģions.

Naujenes Novadpētniecības muzejā īstenots Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītais projekts