Projekti un semināri darbam ar jaunatni

AKTUĀLI

Augusta izskaņā un septembrī darbā ar jaunatni iesaistītajiem, organizācijām un pašvaldībām būs pieejami informatīvi semināri un dažādu veidu projektu darbnīcas, bet starptautisko pasākumu interesentiem būs iespēja reģistrēties dalībai jaunatnes lietu forumā Slovēnijā. Visi pasākumi ir bezmaksas, dalībai tajos nepieciešams iepriekš reģistrēties. No 25. līdz 27.augustam, plkst. 9.00 līdz 17.00, organizāciju pārstāvji ir aicināti piedalīties klātienes mācībās par Kvalitātes zīmi vadošās organizācijas lomas saņemšanai, kas sniedz iespēju pieteikties brīvprātīgā darba projektu finansējumam. Savukārt, septembra beigās – no 29. – 30. septembrim notiks EuroPeers jaunpienācēju mācības. Augusta beigās un septembrī notiks arī vairākas informatīvās dienas par Eiropas jaunatnes programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu veidiem un to piedāvātajām iespējām: 26. augustā, plkst. 11:00 – Jaunatnes līdzdalības projekti; 30. augusts, plkst. 11:00 – Solidaritātes projekti; 2. septembris, plkst. 14:00 – Jauniešu apmaiņas projekti; 6. septembris, plkst. 14:00 – Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti 15. septembris, plkst. 14.00 – Partnerības sadarbības projekti. Lai stiprinātu organizāciju zināšanas un prasmes veidot programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu pieteikumus, potenciālie projektu īstenotāji ir aicināti piedalīties vairākās projektu darbnīcās: 3. – 5. septembris – Jauniešu līdzdalības projektu darbnīca, reģistrācija līdz 22. augustam; 8. – 10. septembris – Solidaritātes projektu darbnīca, reģistrācija līdz 22. augustam; 27. – 29. septembris – Sadarbības projektu darbnīca (informācija sekos). Tie, kuri vēlas piedalīties starptautiskos pasākumos, līdz 8. septembrim ir aicināti reģistrēties dalībai forumā “European Academy on Youth Work, 2nd edition” (2. – 5. novembris, Slovēnija), kas radīts ar mērķi atbalstīt inovācijas darbā ar jaunatni un darba ar jaunatni politikā, veicināt kvalitatīva darba ar jaunatni attīstību un palīdzēt veidot kopīgu pamatu darbā ar jaunatni un jaunatnes politikā. Reģistrācija tiešsaistē. !!! Vēršam uzmanību, ka mācību norisē klātienē tiks ievērotas visas mācību norises brīdī noteiktās epidemioloģiskās prasības (masku lietošana, distances ievērošana, higiēnas prasības). Ierodoties uz mācībām būs nepieciešams uzrādīt derīgu Covid-19 sertifikātu (vakcinētajiem vai pārslimojušiem) vai pēdējo 48 stundu laikā pirms mācību norises veikta Covid-19 testa rezultātu (testam jābūt negatīvam), kas ir maksas pakalpojums un jāapmaksā no saviem līdzekļiem. Par “Erasmus+” jaunatnes programmu Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas “Erasmus+” jaunais periods ilgst no 2021. –  2027. gadam. Tas ir turpinājums iepriekšējam “Erasmus+:Jaunatne darbībā” posmam, kas ilga no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus. Programmā “Erasmus+” ir iespējams īstenot projektus 2. pamatdarbībās - “Mācību mobilitāte jaunatnes jomā” un “Partnerības sadarbībai”. Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem – www.erasmuspluss.lv. Par “Eiropas Solidaritātes korpuss” programmu Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” plānošanas periods no 2021. –  2027. gadam ir turpinājums iepriekšējam programmas posmam, kas ilga no 2018. līdz 2020. gadam. Programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” sniedz iespēju jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem iesaistīties solidaritātes aktivitātēs un jauniešiem no 18 līdz 35 gadiem iesaistīties humānās palīdzības aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu. Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” īstenošanu Latvijā, savukārt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par JSPA JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, “eTwinning”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Pasākumu kalendārs Informāciju sagatavoja: Līga Mūrniece JSPA Komunikācijas daļas vadītāja e-pasts: liga.murniece@jaunatne.gov.lv t. +371 67356257  

Pie Višķu sinagogas pamatiem atklāj piemiņas plāksni