Projektam “Seno amatu dzīve” veltīta virtuālā izstāde

AKTUĀLI

Daugavpils novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar Nacionālo Polockas vēstures un kultūras muzeju – rezervātu un Zinātniski pētniecisko kultūras institūciju “Braslavas rajona muzeju apvienība” [Baltkrievija] kopš 2019. gada realizē kopēju projektu ENI-LLB-1-216 “Dvinas / Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei", kurš nu jau pamazām tuvojas noslēgumam.

Naujenes Novadpētniecības muzejs aicina ielūkoties virtuālajā  izstādē, lai iepazītu projekta daudzveidīgās aktivitātes pārrobežu teritorijā.

Izstāde ir pieejama platformā www.artsteps.com saitē https://www.artsteps.com/view/60349eca0ff1e30529925c71

Virtuālās izstādes 55 planšetēs atspoguļota projekta “Seno amatu jaunā dzīve” norise. Foto stāstā var ielūkoties projekta darba grupu, “Amatnieku pilsētiņas”, “Amatnieku universitātes”, etnogrāfiskās nometnes “Etnovasara”, etnogrāfiskās ekspedīcijas un muzejpedagoģiskās programmas “Tradicionālās amatu prasmes Latgales zemnieka sētā” norisēs.

Izstādes apskatīšanai nepieciešams ērts krēsls, labs interneta pieslēgums un dators. Izstādes aplūkošanas instrukcija:

  • Atveriet hipersaiti  un uzgaidiet, kad virtuāla izstāde lejupielādēsies.
  • Orientēšanās izstādē notiek ar tastatūras taustiņiem un datorpeles kreiso taustiņu.
  • Ceļojiet pa izstādi un, uzklikšķinot uz izvēlētā attēla ar datorpeles kreiso taustiņu 2 reizes, uzziniet vairāk par izvēlēto apskates objektu. Uzspiežot uz krustiņa loga augšējā labajā stūrī apraksts aizvērsies un varēsiet turpināt ceļojumu.

Kontaktinformācija: Projekta ENI – LLB-1-216 vadītāja Evita Kusiņa –Koļesņika e-pasts: naujenesmuzejs@dnkp.lv tālr.  +371 29468988

“Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Daugavpils novada Kultūras pārvalde un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus”.

Pašvaldības nekustamo īpašumu izsole