Projekta “KOPĀ” ietvaros tika aizvadītās četru dienu apmācības “KOPĀ GARŠĪGĀK”

AKTUĀLI

2022. gada jūnijā Kalkūnes jauniešu centra jaunieši uzsāka realizēt Eiropas Solidaritātes korpusa projektu “Kopā”. Projekta galvenais mērķis ir izmantojot neformālās izglītības metodes saliedēt Medumu, Sventes un Kalkūnes pagastu jauniešus vienā jauniešu kopienā, starp visiem veicināt sadarbību, sniedzot jauniešiem līdzvērtīgas iespējas, attīstīt sevi un pilnveidot savas prasmes, kā arī kopā mācīties un apgūt jaunas prasmes, kas kopsummā palīdzēs izveidot labu un stipru sadarbību jauniešu starpā.

No 18. līdz 21. jūlijam Raiņa mājā Berķenelē noritēja projekta “Kopā” pirmā aktivitāte – apmācības “Kopā garšīgāk”, kuru ietvaros pulcējās 27 jaunieši no 13 līdz 22 gadiem, no Kalkūnes, Medumu un Sventes pagasta. Apmācību galvenais mērķis ir izmantojot neformālās izglītības metodes uzsākt saliedēt un sadraudzēt Medumu, Sventes un Kalkūnes pagastu jauniešus, sniegt dažāda veida zināšanas, attīstīt jaunas prasmes, kreatīvu domāšanu, rezultātā veidojot sapratni starp visiem jauniešiem un spējīgu līdzdarboties komandu. Apmācību laikā ikvienam dalībniekam bija iespēja neformālā veidā pilnveidot savas kompetences, gūt jaunas zināšanas un informāciju par dažādām tēmām, piemēram, ekoloģiju, komunikāciju, mākslu, sportu skarošiem jautājumiem.

Apmācību programma tika piesātināta ar dažāda veida aktivitātēm, mijiedarbībām, kuru mērķis bija parādīt jauniešiem, kā jākomunicē ar vienaudžiem, jāsadarbojas, jāveido komanda, jāpapildina vienam otru, lai sasniegtu kādu rezultātu, līdz ar to organizatoriem bija svarīgi runāt par komandu veidošanu, sadarbību un līdzdalību, jo, lai saliedētu trīs pagastu jauniešus, jārīkojas kopā, vienoti, vienā komandā.

Sākumā jaunieši tika iepazīstināti viens ar otru, kā arī ar projekta “KOPĀ” ietvaros citām ieplānotajām aktivitātēm. Četru dienu laikā jauniešiem tika piedāvātas dažādas aktivitātes, kurās visi komunicēja viens ar otru, sadarbojas komandās, meklēja kompromisus, mēģināja iepazīt viens otru labāk no citas puses, izteikt savu viedokli, ideju, ja vajadzēja, tad atrast labāko problēmas atrisinājumu, kurš apmierināja vairākus dalībniekus. Katrā apmācību dienā liela uzmanība tika veltīta dažām noteiktām tēmām, problēmām, piemēram, “zaļās domāšanas” aktivitāšu laikā jauniešiem tika novadīta izglītojoša lekcija par atkritumu šķirošanu, to nepieciešamību, pēc kuras sekoja neformālā zināšanu pārbaude par doto tēmu. Īpaši jauniešiem patika un palika atmiņās aktivitāte, kuras laikā bija jāizdomā atkritumu trauku dizains un pašiem tie bija jāizdekorē. Atkritumu tvertnes tiks izvietotas Kalkūnes jauniešu centrā.

Apmācību laikā visiem tika piedāvātas arī aktivitātes, kuras jaunieši ikdienā dara reti vai nebija vispār ar tām saskarušies, piemēram, zupas pagatavošana uz ugunskura, jogas nodarbība, projekta “KOPĀ” logotipa izveide, atkritumu šķirošanas trauku apgleznošana, telšu uzstādīšana un nākšņošana tajās, īsfilmu izveide, orientēšanas spēle. Priekšpēdējās dienas vakarā pulcējamies pie ugunskura, lai neformālajā atmosfērā apspriestu jauniešu idejas, domas par visu, kas ar viņiem notika apmācībās, problēmas, ar kurām sanāca saskarties visu aktivitāšu laikā.

Apmācības “Kopā Garšīgāk” deva rezultātus, jo daudziem jauniešiem sanāca savstarpēji sadraudzēties, izpausties gan emocionāli, gan fiziski, gan radoši, apliecinot to, ka visi mēs esam dažādi, katram ir savas intereses, problēmas, bet līdzdarbojoties visi apvienojamies, meklējam problēmu atrisinājumus, to, kas ar laiku ļaus izveidot stipru jauniešu kopienu. Aktivitāšu virkne ļāva uzzināt un atklāt to, cik jaunieši ir dažādi, radoši, talantīgi, ieinteresēti kādā jomā.

Projekta “KOPĀ” organizatoriskā grupa izsaka pateicību Eiropas Solidaritātes korpusa programmai, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Augšdaugavas novada domei par projekta realizēšanas līdzfinansēšanu, Raiņa mājas Berķenelē darbiniekiem, Kalkūnes pagasta pārvaldei, un Sventes muižai par atbalstu, organizējot jauniešu apmācības “Kopā garšīgāk”.

Kalkūnes jauniešu centra jaunatnes lietu speciālisti Natālija Polovaja un Andrejs Rucko, kuri koordinē projektu “KOPĀ”, atgādina, ka priekšā jauniešus sagaida vēl daudz citu interesantu un izglītojošo aktivitāšu, piemēram, pārgājienu cikls "Zaļā ekspedīcija", kas sastāv no trīs pārgājieniem Sventes, Kalkūnes un Medumu pagastos, interesantā un izzinošā kvesta spēle "Prāta slazds". Tiks organizētas trīs tikšanās ar Eiropas brīvprātīgajiem aktivitātē "Es un Eiropa", kas ļaus jauniešiem iepazīt brīvprātīgos no dažādām Eiropas valstīm un Eiropas brīvprātīgo darbu. Tiks organizētas trīs fotografēšanas nodarbības "Fokuss", kas ļaus jauniešiem apgūt prasmes darboties ar fotogrāfiju, kā arī norisināsies neformālās tikšanās ar internātpamatskolas jauniešiem "Mūsu kopīgie Ziemassvētki" un projekta izvērtēšanas gala apmācības "Pārdomu spārnos".

Visi, kas grib pievienoties mums un kļūt par projekta dalībniekiem, tiek aicināti reģistrēties un aizpildīt pieteikuma anketu: ieej.lv/KOPA_KJC. Sīkāka informācija par projektu “KOPĀ” ir pieejama pie Kalkūnes jauniešu centra Jaunatnes lietu speciālistiem: Natālija Polovaja (natalija.polovaja@augsdaugavasnovads.lv, +371 27122115) un Andrejs Rucko (andrejs.rucko@augsdaugavasnovads.lv, +371 28469958).

Projektu “KOPĀ” līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Teksts, foto: Kalkūnes jauniešu centra jaunatnes lietu speciālists  Andrejs Rucko

Izmaiņas paternitātes pabalsta un vecāku pabalsta izmaksas kārtībā