Projekta ietvaros riska grupas jaunieši piedalās triju dienu treningā

AKTUĀLI

Biedrība “Silenes stariņi” projekta “Mazi soļi šķērso lielu attālumu:  PMP riska grupas jaunieši dzīvē un mācībās” ietvaros organizēja triju dienu treningu. 

Dažreiz  jaunieši vienkārši nesaprot, ko tieši no viņiem grib viņu vecāki un skolotāji. Ar mērķi iemācīt jauniešus uzstādīt sev mērķus un sasniegt tos, attīstīt pašmotivāciju mācībās, projekta ietvaros Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” no 13.07. līdz 15.07. tika organizēts trenings “Mācīties būt - būt kopā ar citiem, darot un  mācoties”. Treninga laikā neformālā mācīšanās veidā caur spēlēm jaunieši mēģināja noteikt  savas dzīves galveno prioritāti, izvirzīt mērķi, izstrādāt problēmu pārvēršanas stratēģijas plānu.

Tika organizēti tādi vingrinājumi un spēles kā “Es – uzvarētājs”, “No domas – pie darbības!”, “Koncentrācija un uzmanība”, “Individuālais dzīves plāns”, “Mans Sapnis – tagad”, “ Ledus laušana”. Šim nolūkam tika iegādātas intelektuālas spēles “Sarunu aplis”, “Pasaki sev. Pasaki citiem”, “Dusmu kontroles spēle”, grīdas, āra un galda atraktīvas spēles. Tas viss pēc projekta beigšanas tiks izmantots darbā ar jauniešiem dažāda veida pasākumos un nometnēs.

Darbā tika izmantotas metodes: mācīšanās no principa “darot pats”, individuālā un kopīgā izvērtēšana, grupu darbs, darbs pāros, āra aktivitātes, radošās darbnīcas, prezentācija. Rezultātā jaunieši apguva prasmi sadarboties komandā, kļuva tolerantāki pret citādo, attīsta prasmi diskutēt, paust savu viedokli, attīsta radošumu, uzlaboja komunikāciju un prezentācijas prasmes.

Materiālu sagatavoja biedrības “Silenes stariņi” valdes priekšsēdētāja Sofija Mole

Atbalsts jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanā