Privatizācijas aģentūras izsoles izīrētiem valsts dzīvokļu īpašumiem

AKTUĀLI

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

  • 7 Stacijas ielā 7, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā – izsoles sākumcena EUR 1 100.00, nodrošinājums EUR 110.00, izsole 06.03.2019. plkst.11-30;
  • 5 Muitas ielā 2, Muitās, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā – izsoles sākumcena EUR 770.00, nodrošinājums EUR 77.00, izsole 06.03.2019. plkst.13-00;
  • 1 “7.km dzīvojamā māja Nr.1”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā – izsoles sākumcena EUR 740.00, nodrošinājums EUR 74.00, izsole 06.03.2019. plkst.14-30;
  • 1 un Nr.3 Kalkūnes ielā 1, Kalkūnos, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā – izsoles sākumcena EUR 820.00, nodrošinājums EUR 82.00, izsole 07.03.2019. plkst.10-00;
  • 2 Kalkūnes ielā 1, Kalkūni, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā – izsoles sākumcena EUR 1 300.00, nodrošinājums EUR 130.00, izsole 07.03.2019. plkst.11-30.

Pieteikšanās līdz 21.02.2019. plkst. 16: 00. Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

Kļūsti par jaunatnes darbinieku ēnu!