Privatizācijai nodots valstij piederošs apbūvēts zemesgabals “Lapeglītes”

Pašvaldība

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs “Possessor” (Privatizācijas aģentūra)”
(turpmāk - Possessor) paziņo:

privatizācijai nodots valstij piederošs apbūvēts zemesgabals “Lapeglītes” Sventē,
Sventes pagastā, Daugavpils novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.44880050041,
kadastra apzīmējums 44880050216), kas ierakstīts Sventes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000509510.

Prasījumi, kas attiecas uz minēto zemesgabalu, piesakāmi Possessor viena mēneša
laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
Informācija par privatizējamo zemesgabalu saņemama un prasījumus apliecinošie
dokumenti iesniedzami Possessor, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887, tālrunis
uzziņām 67021444.

Zemesgabala robežu plāns apskatāms Possessor mājaslapā internetā
http://www.possessor.gov.lv sadaļā Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti/Paziņojumi/ Nodoti privatizācijai.
Komiteju sēdes