Preses konferencē ziņoja par plūdu sekām novadā

AKTUĀLI

Kā preses konferencē ziņoja pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika, zaudējumus lauksaimniecībā pieteica 114 novada zemnieki un zaudējumu kopējais apmērs sastāda 1 557 266 eiro, savukārt 79 pašvaldības ceļiem nodarītie zaudējumi aprēķināti 249 160 eiro apmērā, citai novada infrastruktūrai nodarīti zaudējumi 15 275 eiro apmērā. Pēc AS “Latvijas valsts ceļi” sniegtās informācijas 18 ceļiem un ceļu posmiem, kas atrodas novada teritorijā, nodarīti zaudējumi 113 500 eiro apmērā.

“Pašlaik ir izveidotas 2 komisijas, kas šonedēļ un jaunnedēļ apsekos visus objektus. Postījumus, kas nodarīti ceļiem, izvērtēs pašvaldības autoceļu fonds, kā arī pārbaudīs to informāciju, kuru iesniedza pagastu pārvaldes. Līdz 20. septembrim tiks sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti, kas tiks iesniegti izskatīšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM). Savukārt VARAM līdz 20. oktobrim iesniegs informāciju tālāk Ministru kabinetam. Kas attiecas uz privātīpašumiem, kas cietuši lietavu laikā, kompensācija varētu tikt izmaksāta 50 % apmērā. Visu, kas saistīts ar citiem infrastruktūras objektiem - pagrabiem, dzīvojamām mājām, pašvaldību iestāžu ēkām, informāciju jāiesniedz līdz 2. oktobrim”, tā ziņoja V. Kezika.

Tāpat vakardien, 4. septembrī, tika izsludināta pieteikšanās platību apsekošanai Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) un Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās iestādēs. Kompensāciju varēs saņemt par 2017. gadā Vienotajā iesniegumā deklarētajām lauksaimniecības kultūraugu platībām un par 2017. gada ziemāju sējumiem 2018. gada ražai, kuri apsekošanas rezultātā tiks atzīti par plūdos pilnībā bojā gājušiem. Kompensāciju par sienu saņems saimniecības, ja Lauksaimniecības datu centra dzīvnieku reģistrā ir reģistrēti lauksaimniecības dzīvnieki zālēdāji, un apsekošanā tiks konstatēts, ka sagatavotais siens gājis bojā plūdu rezultātā.

Zaudējumu apmēru tika rēķināts, ņemot vērā noteiktās vidējās izmaksas uz hektāru attiecīgajām kultūrām. Tās tiks segtas daļējā apmērā.  Kopējā kompensāciju izmaksai nepieciešamā summa tiks aprēķināta, ņemot vērā apzinātās bojā gājušās platības.

Attiecībā uz pašvaldības ceļiem, izpilddirektore Vanda Kezika papildināja, ka iespējams to sakārtošanai un atjaunošanai būs jāņem aizņēmums. Informācija par atjaunotajiem ceļiem tiks iesniegta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 30 % apmērā darbi tiks līdzfinansēti no novada pašvaldības puses, savukārt 70 % apmērā – garantēts valsts atbalsts.

Dzejas dienas Daugavpils novadā