Popiela Vaboles Mazajā skolā

Izglītība

Vai Popiela vēl ir populāra? Vaboles vidusskolas Skolēnu pašpārvaldei neizdevās to noorganizēt 5.-12. klasēs, taču sākumskolas un pirmsskolas skolēni demonstrēja brīnišķīgus priekšnesumus. Iecerētais konkurss pārvērtās par koncertu, kur varējām baudīt sirsnīgus, sagatavotus priekšnesumus. Paldies skolotājām un vecākiem par ieguldīto sagatavošanās darbu!

Ingrīda Litiņa, direktores vietniece

Pavasara balle Ilūkstē