Popgrupa “Varavīksne” uzstājās Dvietes pansijā

Dvietes pagasts

11. janvārī pansijā “Mūsmājas "Dižkoks"" ciemojās Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra popgrupa “Varavīksne”. Mazie vokālisti mūzikas skolotājas Onas Lapas pavadībā, sniedza svētku koncertu “Laimes vērdiņš”, iepriecināja un sasildīja pansijas iemītnieku sirsniņas ar skaistajām dziesmām. Vārdiem ir tik liela vara, ka reizēm aizmirstam par to spēku. Mīļi un silti vārdi spēj aizkustināt, iedvesmot un sasildīt dvēseli. Bērni dziedāja dziesmas un deklamēja dzejoļus, radot svētku sajūtu. Katrā dziesmiņā  bērni dāvāja pansijas iemītniekiem, mīļumu un prieku. Visi pansijas seniori ir pateicīgi par radīto svētku sajūtu, kā arī mīļš PALDIES skolotājai par muzikālo noformējumu un jauko svētku koncertu! Paldies par mīļumu un sirsnību!

Mēs, pansijas iemītnieki, vēlam skolotājai Onai un mazajiem bērniem, viņu vecākiem:

Mirdzumu acīs un mirdzumu dvēselē,
Veselību un veselus mīļos,
Laiku zvaigžņu skaitīšanai
Mazus brīnumus ikdienā
Un lielus brīnumus sirdī,
Eņģeli uz pleca un mīļus cilvēkus blakus
Mīlestību pret Dievu, sevi pašu
Un mīlestību pret pasauli aiz loga!

Pansijas “Mūsmājas “Dižkoks”” vadītāja Līga Kūliņa

Ar piektdienu, 12.janvāri, Latvijā tiek izsludināta gripas epidēmija