Plānots pagarināt ārkārtējo situāciju uz Latvijas–Baltkrievijas robežas

AKTUĀLI

17. janvārī Ministru kabinets (MK) izskatīja un pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu "Par atbilstošāku regulējumu administratīvajās teritorijās pie Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas".

Ministru kabinets uzdeva Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par ārkārtējās situācijas pagarināšanu pēc 2023. gada 10. februāra.

Tāpat MK uzdeva Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju un Aizsardzības ministriju, pilnveidojot tiesisko regulējumu, rast atbilstošāko risinājumu situācijai pie Latvijas – Baltkrievijas robežas.

Kā norādīts informatīvajā ziņojumā Valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas mēģinājumu skaits uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas ir mainīgs, proti, sākot ar 2022. gada janvāri līdz martam tika vērota nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas mēģinājumu samazināšanās tendence. No 2022. gada aprīļa līdz jūlijam, kaut gan turpinājās nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas mēģinājumi, tomēr šādu mēģinājumu skaits bija salīdzinoši zemāks un stabils – robežās no 20 līdz 100 nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas mēģinājumiem mēnesī. Savukārt kopš 2022. gada 1. augusta ir būtiski palielinājies nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas mēģinājumu skaits, proti, augustā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēts 301 gadījumā, bet decembrī jau – 1053 gadījumos. Arī no Lietuvas un Polijas kompetentajām institūcijām joprojām tiek saņemta informācija par nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas mēģinājumiem no Baltkrievijas puses.

Kopš 2021. gada 10. augusta kopumā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas personas atturētas 7562 gadījumos.

Avots: Iekšlietu ministrija

Aicina pasākumā "Zinošs jaunietis ir vērtība" Ilūkstē