Plāno papildināt zivju resursus novada ezeros

AKTUĀLI

Piesaistot Zivju fonda atbalstu, šogad paredzēts papildināt zivju resursus vairākos Augšdaugavas novada ezeros. 

Višķu pagasta pārvalde plāno īstenot projektu “Zivju resursu papildināšana Višķu ezerā ar zandartu mazuļiem”, kas izmaksās 6300 eiro, no kuriem 5607 eiro paredzēts piesaistīt no Zivju fonda, bet 693 eiro būs Višķu pagasta pārvaldes līdzfinansējums no licencētās makšķerēšanas ieņēmumiem.

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija iesniegs Zivju fonda atbalsta saņemšanai trīs projektus. Projekts “Augšdaugavas  novada ezeru Zivju resursu papildināšana ar zandartu mazuļiem” paredz papildināt zivju resursus divos ezeros – Demenes un Medumu pagastā. Dārza ezerā Demenes pagastā plānots ielaist 5000 gabalus zandartu mazuļu ar vidējo svaru ne mazāk kā 2 grami, bet Medumu ezerā Medumu pagastā - 26 000 gabalus. Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 9998 eiro, no kuriem Zivju  fonda finansējums ir 8898,22 eiro jeb 89% no kopējām izmaksām, bet pašvaldības līdzfinansējums - 1099,78 eiro.

Projekts „ Augšdaugavas novada ezeru Zivju resursu papildināšana ar līdaku mazuļiem” iesniegšanu” paredz papildināt zivju resursus vairākos ezeros, ielaižot līdaku mazuļus ar vidējo svaru ne mazāk kā 2 grami: Briģenes ezerā Demenes pagastā - 13 000 gabalus, Šķirstiņu ezerā Medumu pagastā  – 700 gabalus, Lielajā Subates ezerā Subates pilsētā – 4800 gabalus, Mazajā Subates ezerā Subates pilsētā – 4800 gabalus. Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 8155 eiro, no kurām Zivju fonda finansējums ir 7257,95 eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums – 897,05 eiro.

Savukārt, īstenojot projektu “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Augšdaugavas novada ezeriem”, plānots izstrādāt zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Čerņavas ezeram, Ozerka ezeram, Laucesas ezeram, Kumpinišķu ezeram un Skirnas ezeram, kas ietver pamatojumu zivju resursu apsaimniekošanai, tai skaitā zivju mazuļu ielaišanai. Projekta kopējās izmaksas plānotas 8706,92 eiro, no kuriem 7749,16 eiro ir Zivju fondam pieprasītais atbalsts, bet 957,76 eiro - Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfinansējums.

Teksts: Inese Minova

Ziemas sporta spēlēs virsroku ņēma azarts un labs noskaņojums