Pirmsskolas audzēkņu pasākums “Pūti, pūti, Ziemelīti!”

AKTUĀLI

Skaistajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa” noritēja tradicionālais Izglītības pārvaldes rīkotais pasākums novada izglītības iestāžu pirmsskolas audzēkņiem “Pūti, pūti, Ziemelīti!”

20. decembrī pirmsskolas audzēkņi kopā ar Kaziņām devās piedzīvojumā pie Rūķa, lai ar brīnišķīgiem priekšnesumiem iepriecinātu izrotāto eglīti un cits citu. Koncerta izskaņā audzēkņi un skolotāji kopā ar Kaziņām vienojās jautrā dejā mūzikas pavadījumā no slavenā seriāla "Wednesday", kā arī Rūķa vadībā izkustējās jautrās rotaļās un spēlēs.

Pasākums notika 2 daļās. Pirmajā daļā Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes ”Sprīdītis” audzēkņi priecēja ar dziesmu “Sniedziņš balts kā miedziņš” (skolotāja Anastasija Lukašenoka), Vaboles pamatskolas audzēkņi veica akrobātiskus trikus dejā “Crazy banda” (skolotāja Katrīna Paukšta), Randenes pamatskolas audzēkņi cepa piparkūkas dziesmā “Cepam piparkūkas” (skolotājas Larisa Sauleviča, Vija Pučko), Ilūkstes Raiņa vidusskolas pirmsskolas grupa “Ķipari” sveica ar muzikālu priekšnesumu “Ziemassvētku rūķītis” (skolotāja Natālija Kolosova), Špoģu vidusskolas audzēkņi uzdejoja “Rūķu deju” uz krēsliem (skolotājas Aija Ozoliņa, Dace Aleksejeva), savukārt Kalupes pamatskolas audzēkņi devās jautrā dejā “Čību, čābu” (skolotāja Aija Raščevska). 

Savukārt otrajā daļā Sventes vidusskolas programmas īstenošanas vietas “Medumi” audzēkņi duetā dziedāja dziesmu “Sakāmie” (skolotāja Nataļja Ogurcova), Salienas vidusskolas audzēkņi griezās “Eņģeļu dejā” (skolotājas Jeļena Olenina, Oksana Klimanska), stāstu par “Rūķu namiņu” izstāstīja Biķernieku pamatskolas audzēkņi (skolotāja Līvija Bogdāne), savukārt Sventes vidusskolas audzēkņi pārsteidza ar muzikālām pelītēm “Peļu Ziemassvētkos” (skolotāja Nataļja Ogurcova), Laucesas pamatskolas audzēkņi dejoja “Mazā rūķīša deju” (skolotāja Maruta Kuzmina), bet Laucesas pamatskolas programmas īstenošanas vietas “Silene” audzēkņi sūtīja skanīgu “Ziemassvētku sveicienu” (skolotājas Inna Kralika, Diāna Krasiļnikova) un Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” audzēkņi uzdejoja jautro deju “Oira” (skolotāja Tatjana Zviceviča).

Ikviens pasākuma mazais dalībnieks – pirmsskolas audzēknis no Rūķa un Kaziņām saņēma Ziemassvētku dāvanu.

Pasākums “Pūti, pūti, Ziemelīti!” uzbūra Ziemassvētku noskaņu un visi dalībnieki mājup devās priecīgi!

Paldies visiem pirmskolu grupu audzēkņiem par radīto svētku noskaņu, skolotājiem paldies par sagatavotajiem priekšnesumiem, izglītības iestādēm un vecākiem paldies par atbalstu!

Lai Priecīgi Ziemassvētki un jauniem piedzīvojumiem bagāts Jaunais gads!

Inese Zuģicka,  Izglītības pārvaldes metodiķe

Foto: Inese Minova

Rūķu gājiens Ilūkstes PII “Zvaniņš”