Pilnveidots kalkulators dabas resursu nodokļa aprēķina veikšanai

AKTUĀLI

Lai vienkāršotu dabas resursu nodokļa (DRN) aprēķina veikšanu, Valsts vides dienests (VVD) pilnveidojis DRN kalkulatoru notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) operatoriem par vidē emitētā piesārņojuma apjomiem.

VVD kalkulatora DRN aprēķina veikšanai NAI operatoriem par vidē emitētā piesārņojuma apjomiem jaunā versija ir pieejama VVD publisko datu reģistru vietnē https://registri.vvd.gov.lv/kalkulatori/dabas-resursu-nodokla-drn-aprekinu-kalkulators/ .

Šajā sadaļā pieejama arī DRN kalkulatora lietošanas instrukcija.

Lai veiktu nodokļa aprēķinu par katru DRN objektu, operatoram nepieciešams ievadīt attiecīgajās kalkulatora ailēs šādu informāciju:

  1. datus par vidē novadīto notekūdeņu apjomu;
  2. aprēķināmās vielas nosaukums no piedāvātā saraksta;
  3. aprēķināmās piesārņojošās vielas testēšanas rezultātu no testēšanas pārskata;
  4. koncentrācijas limitu, kāds ir norādīts A vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā, bet, ja kādai no vielām nav norādīta limitējošā koncentrācija, šajā ailē jābūt vērtībai “0”.

Kalkulators spēj vienlaicīgi aprēķināt nodokļa summas par vairākām piesārņojošām vielām. To nepieciešamo skaitu var palielināt izmantojot pogu “+”, bet kļūdaini ievadīto datu rindu dzēšanai jāizmanto poga ar miskastes simbolu. Pabeidzot visu datu ievadi, ir jānospiež poga “Aprēķināt”. Tādējādi lietotājs iegūst skaitlisku informāciju par vidē novadītā piesārņojuma apjomiem, kā arī par aprēķinātajām nodokļa summām.

Iegūtie  dati  ir ērti  izmantojami iekļaušanai pārskatā par aprēķināto DRN un DRN aprēķina lapā, kā arī turpmākai iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā (VID), izmantojot VID EDS platformu.

VVD ir izsniedzis 1224 atļaujas piesārņojošo darbības veikšanai NAI operatoriem. Šis kalkulators būs noderīgs palīglīdzeklis pašvaldībām, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem, un citiem uzņēmējiem, kuri paši veic savu radīto notekūdeņu attīrīšanu.

Saskaņā ar VVD vienotās pieejas piemērošanas kritērijiem notekūdeņu apsaimniekošanas jomā, limitējošais faktors attiecībā uz notekūdeņu piesārņojumu ir atļaujā noteiktā pieļaujamā piesārņojuma koncentrācija izplūdē. Ja saskaņā ar testēšanas rezultātiem faktiskā piesārņojuma koncentrācija NAI izplūdē ir zemāka vai vienāda ar atļaujā noteikto pieļaujamo koncentrāciju, tad DRN aprēķina, piemērojot pamatlikmi. Ja pieļaujamā koncentrācija faktiski tiek pārsniegta, tad saskaņā ar DRN likuma 21. panta pirmajā daļā noteikto DRN par virslimitu aprēķina, piemērojot likmi desmitkāršā apmērā.

Kalkulatora pilnveidotā versija paredz iepriekšminētās pieejas  praktisku piemērošanu, aprēķinot DRN par ar notekūdeņiem vidē emitētajiem piesārņojuma apjomiem.

Visi VVD rīcībā esošie dati vienkopus un bez maksas pieejami VVD publisko datu reģistru vietnē https://registri.vvd.gov.lv/.

Ārkārtas domes sēde