Pievilcīgākos Sventes pagasta objektus savieno velotaka

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes projekta “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai aizsargājamo ainavu apvidū „Augšzeme”” (5.4.1.1/17/A/020) realizācijas rezultātā Sventes pagastā tapa jauni tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras objekti. Pateicoties projekta darbiem, sakārtotās pastaigas vietas veidolu sāka atgūt Jaunsventes parks, Sventes ezera publiskā pludmale varēs, dabai netraucējot, uzņemt lielāku atpūtnieku skaitu un piedāvāt daudzveidīgākas atpūtas iespējas. Velo braukšanas faniem būs iespēja izbaudīt skaistākas Sventes ezera apkārtnes vietas, izbraucot Sventes ezera loka velotaku. Lai aktīvākie no viņiem varētu pilnvērtīgi atpūsties, Sventes ezera dienvidaustrumu daļā ir izveidota veloapmetne. Tas ir pirmais tik ievērojams Eiropas Savienības un pašvaldības līdzekļu ieguldījums Augšzemes dabas vērtību aizsardzībā un publiskās ārtelpas labiekārtošanā. Projekts ir īpašs arī ar to, ka publiskas atpūtas vietās ir infrastruktūras elementi, kas arī cilvēkiem ar kustības traucējumiem dod iespēju atpūsties dabā. Protams, pilnā mērā izmantot jaunveidotos objektus varēs aktīvās tūrisma sezonas laikā. Bet arī tie, kas tagad, ziemā, apmeklēs šīs labiekārtotās vietas, varēs izjust Augšzemes skaistumu.

Projekts īstenots Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Projekta mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes, tostarp tūrisma, eitrofikācijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz Sventes ezera un tā apkārtnes īpaši augstas kvalitātes Eiropas Savienības un Latvijas aizsargājamajiem biotopiem, savienojot aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme” apmeklētākos objektus Sventes ezera publisko pludmali un Jaunsventes parku ar kombinēta velomaršruta kvalitatīvu infrastruktūru.

  Informāciju sagatavojusi: Plānošanas nodaļas vadītāja Olga Lukaševiča 

Zemā pieprasījuma dēļ Maļinovas pagastā maina pasta nodaļas modeli, darbalaiku un atrašanās vietu