Piešķirs līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai Špoģu ciema Skolas ielā 13

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, kas atrodas Višķu pagasta Špoģu ciemā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai.

Ar lēmumu tiek noteikts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielas 13 dzīvokļu īpašniekiem piešķirt 23281.71 eiro energoaudita pārskata izstrādei un termogrāfijas veikšanai, ēkas vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādei un jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu.

Saskaņā ar daudzdzīvokļu ēkas Skolas ielā 13, Špoģi, Višķu pagastā, Daugavpils novadā, 2018. gada energoaudita pārskatu, piegādātās enerģijas ietaupījums pēc jumta seguma nomaiņas ar siltināšanu būtu 39.00 kWh/2 gadā – 22.48 %.

Pašvaldība no 2013. līdz 2018. gadam ir piešķīrusi līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumiem 20 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām gandrīz 533 000 eiro apmērā. Visvairāk tiek pieprasīts līdzfinansējums bēniņu siltināšanai un jumta seguma maiņai. 2019. gadā tika plānots piešķirt līdzfinansējumu 146 235 eiro apmērā energoefektivitātes veikšanai. Jau šobrīd vienas dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem ir piešķirts līdzfinansējums vairāk nekā 12 541 eiro apmērā.

Apstiprina dalību projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” izmēģinājumprojektā