Piešķirs līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai Silenē, Riču ielā 2

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, kas atrodas Skrudalienas pagasta Silenē, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai.

Ar lēmumu tiek noteikts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielas 13 dzīvokļu īpašniekiem piešķirt 32420 eiro energoaudita pārskata izstrādei un termogrāfijas veikšanai, tehniskā projekta dokumentācijas sagatavošanai, jumta seguma nomaiņai ar bēniņu siltināšanai.

Saskaņā ar daudzdzīvokļu ēkas Riču iela 2, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, 2017.gada energoaudita pārskatu enerģijas ietaupījums pēc jumta seguma nomaiņas ar bēniņu siltināšanu būtu 11.1 kWh/gadā – 5.4%.

Jauna pieeja sociālo pakalpojumu nodrošināšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem