Piesakies interaktīvai darbnīcai “Dzīvosim zaļi!”

AKTUĀLI

Dzīvot zaļi – nozīmē gan dzīvot labi, gan dzīvot ekoloģiski. Biedrība “Višķu attīstībai” un Augšdaugavas novada pašvaldība aicina ikvienu interesentu 21. martā piedalīties interaktīvā darbnīcā "Dzīvosim zaļi!

Pasākuma pirmajā daļā eksperte Inga Belousa (biedrība “Zaļā brīvība”) dalīsies zināšanās par atbildīgu patēriņu, globālajām kopsakarībām un ilgtspējīgu attīstību. Kopā mēģināsim rast atbildi uz jautājumu – ko katrs no mums ikdienā varam darīt, lai mazinātu cilvēku rīcības ietekmi uz vidi.

Pasākuma otrajā daļā NFI projekta partneris – Henric Johansson Konsult organizēs diskusiju koprades darbnīcu “Radīt zaļi kopā!”, kurā dalībnieki ģenerēs idejas par dažādu iniciatīvu veidošanu savās kopienās, dalīsies ar radošām idejām un sarunāsies par sadarbību un līdzdalību kā pieeju savas dzīves uzlabošanai.

Pasākuma sākums plkst.11.00, norises vieta – Augšdaugavas novada Kultūras centrs “Vārpa”.

Pasākums tiek īstenots Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" projekta Nr. NFI/AK/01 "Vēsturiski piesārņotās vietas "Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava" sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā" ietvaros.

Pieteikties šeit.

Zemes vienības daļas nomas tiesību izsole Kalkūnes pagastā (27.03.)