Pieprasīs izsludināt ārkārtējo situāciju Augšdaugavas novadā

AKTUĀLI

Sakarā ar ūdens līmeņa strauju paaugstināšanos upēs, jo īpaši Bebrenes,  Dvietes, Kalkūnes, Laucesas, Līksnas, Nīcgales, Pilskalnes, Sventes un Tabores pagastā, Augšdaugavas novada pašvaldības 30. marta domes sēdē pieņemts lēmums pieprasīt Latvijas Republikas Ministru kabinetam izsludināt ārkārtējo situāciju minētajos pagastos, jo strauja ūdens līmeņa paaugstināšanās upēs ir būtisks apdraudējums cilvēku, vides un saimnieciskās darbības drošībai, kā arī pašvaldības infrastruktūrai.

Pašvaldība apkopos informāciju par situāciju apdraudētajās teritorijās, t.sk. apdraudējumu cilvēku veselībai, zaudējumus saimnieciskajai darbībai, pašvaldības infrastruktūrai, apkopos radītos zaudējumus un iespēju robežās organizēs seku novēršanu, iesaistot attiecīgās valsts un pašvaldību institūcijas. Tiks apzināti iedzīvotāji, kas dzīvo applūstošajās teritorijās un vajadzības gadījumā sniegta palīdzība evakuācijas organizēšanai.

Pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe skaidro, ka situācija mainās dažu stundu laikā. Ja no rīta ūdenskrātuvēs bija vērojama ūdens līmeņa samazināšanās, tad jau dažas stundas vēlāk līmenis atkal sāka celties. “Pļaviņu HES notur ūdens līmeni 8,20 m, lai arī varētu droši nomest un turēt līmeni līdz 7,60 m, tas mums dotu kopumā mīnus 60 cm, kas mums pašlaik ir kritiskie centimetri. Pļaviņu HES nevis turpina nomest ūdeni, bet atkal uzkrāj, mūsu novadam radot zaudējumus,” nepieciešamību lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju pamato P. Dzalbe. Ja valdība izsludinās ārkārtējo situāciju novadā, tad pašvaldība varēs lūgt valsts kompensācijas plūdu nodarīto seku likvidācijai, pretēja gadījumā sekas būs jānovērš uz pašvaldības budžeta rēķina. Jau pašlaik novadā ir applūduši vairāki ceļi Dvietē, Bebrene un Līksnā, kuriem būs nepieciešamas remonts.

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem uz 30. martu, Daugavā ūdenslīmeņa kāpums turpinās, valsts austrumu daļā ir plaši applūdušas palienes un zemākās vietas. Daugavā Jersikas-Nīcgales posmā

ir spēkā ir oranžais brīdinājums par augstu ūdenslīmeni. Šajā apgabalā prognozēta plašāku teritoriju applūšana gan Daugavas tuvumā, gan tās pieteku lejteces posmos. Oranžās krāsas brīdinājums nozīmē arī to, ka var būt nepieciešama evakuācija.

Daugavā no Piedrujas Krāslavas novadā līdz Zeļķiem Krustpils novadā ūdenslīmenis aizvadītajā diennaktī paaugstinājās par 12-23 cm. Hidrologi prognozē, ka Daugavā šonedēļ turpināsies ūdenslīmeņa kāpums, bet palienes un zemākās vietas būs applūdušas ilgāku laiku. Daugavas baseinā Baltkrievijā pašlaik ir līdz 22 centimetriem bieza sniega sega, daļa šonedēļ izkusīs, turklāt šīs nedēļas beigās un nākamajā nedēļā gaidāmi arī spēcīgi nokrišņi -lietus un sniegs.

Palielinoties ūdens līmenim, var tikt traucēta elektroenerģijas un ūdens piegāde, telekomunikāciju sakari. Iespējams, būs nepieciešama evakuācija. Iedzīvotāji tiek aicināti neapmeklēt un nepārvietoties plūdu apdraudētajās teritorijās. Ja plūdi radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotājiem jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112.

Rokdarbu izstāde Špoģu vidusskolas bibliotēkā