Pieņemts lēmums par ārkārtas situācijas pieprasīšanu sakarā ar plūdu radītajiem zaudējumiem

AKTUĀLI

Daugavpils novada domē pirmdien, 28. augustā, tika sasaukta ārkārtas sēde, kurā Daugavpils novada domes deputāti vienbalsīgi nolēma rosināt Ministru kabinetu izsludināt ārkārtas situāciju Daugavpils novada pašvaldības teritorijā sakarā ar dabas stihiju – plūdiem, ko izraisījušas lietusgāzes, kas būtiski apdraud pašvaldības infrastruktūru un saimnieciskās darbības drošību, kā arī sagatavot un iesniegt pieprasījumu valsts budžeta programmai „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” plūdu radīto zaudējumu kompensēšanai.

Pēc 24. augusta vakara, kad Latgalē beidzās lietavas, nokrišņu daudzums pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem daudzviet pat vairākas reizes pārsniedza mēneša normu.

Novada pašvaldībā jau kopš piektdienas tiek apzināta informācija par plūdu radītajiem postījumiem novada teritorijā, attiecīgi informāciju par zaudējumiem, kas nodarīti sakarā ar spēcīgajām lietavām, sniegušas arī pagastu pārvaldes. Kaitējums nodarīts ne tikai pašvaldības infrastruktūrai, bet arī privātajam sektoram. Par situāciju zemnieku saimniecībās ziņoja Attīstības pārvaldes vadītāja Vita Rūtiņa: “Apkopojot pagastu pārvalžu iesniegto informāciju par zaudējumiem lauksaimniecībā un privātajā nelauksaimnieciskajā sektorā, kopumā novadā no plūdiem cietuši 3142 ha lauksaimniecības zemes. Vislielākie postījumi nodarīti zemnieku saimniecībām SIA “Kļavas” (applūduši 576 ha zemes), ZS “Stārķi” ar 426 ha, ZS “Kalnalejas” ar 267 ha, ZS “Debesskalni” ar 180 ha, SIA “Agraris” ar 165 ha, ZS “Eglītes” ar 136 ha un SIA “Jaundīķi” ar 110 ha applūdušās teritorijas. Pārējām saimniecībām nodarīti postījumi un applūdušas teritorijas līdz 100 ha. Kopā zaudējumi, kas radīti, provizoriski sastāda 1 557 266 eiro. Savukārt nelauksaimnieciskajā, privātajā sektorā, visvairāk cietušas divas dārzkopības biedrības – “Maļutki” un “Cibuļovka 4”, kur tika bojāta ceļu infrastruktūra, kā rezultātā ir nošķērsota piekļuve šiem dārzkopības kooperatīviem un zaudējumi sastāda 1300 eiro”.

Par situāciju uz ceļiem stāstīja Komunālās saimniecības nodaļas vadītāja Olga Sokolovska: “Uz ļoti daudziem ceļiem ir caurteku un ceļu nomaļu izskalojumi. Zaudējumi nodarīti arī pašvaldības infrastruktūrai – Naujenes kultūras centrā ir bojātas gala sienas un jumts, Salienas vidusskolā radušās problēmas ar jumtu un pagrabu, kā arī lietavu rezultātā sakrājies ūdens vairāku novada daudzdzīvokļu māju pagrabos, vairākiem pašvaldības dzīvokļiem nepieciešams kosmētiskais remonts. Ambeļu pagastā cietis servitūta ceļš, uz kura izskalota caurteka, un tas ir vienīgais izbraucamais ceļš, kas ved vēl uz divām saimniecībām. Dārzkopības sabiedrība “Maļutki” 150 metru garam ceļa posmam pieprasīja granti”. Ceļiem radītie zaudējumi provizoriski sastāda 249 160 eiro, savukārt zaudējumi infrastruktūrai mērojami 15 275 eiro apmērā.

Pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika tāpat papildināja, ka pašvaldības teritorijā ir bojāti arī valsts ceļi un tiem nodarīti zaudējumi 120 000 eiro apmērā. Kā norādīja V. Kezika, būs jāveic pašvaldības ceļu greiderēšana. Tāpat vairāku ceļa posmu bojājumu dēļ ir kļuvusi neiespējama skolēnu pārvadājumu veikšana, tāda situācija radusies Naujenes un Biķernieku pagastos.

Novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska šovakar Līvānos tiksies ar citu pašvaldību vadītājiem un premjerministru Māri Kučinski, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministru Kasparu Gerhardu un Zemkopības (ZM) ministru Jāni Dūklavu, lai ierosinātu ārkārtas situācijas izsludināšanu. “Kāda būs šī palīdzība, tagad grūti pateikt. Skatīsimies, ar kādiem priekšlikumiem vadība mums nāks pretī”, tā komentēja J. Jalinska.

Iesvētīta jaunā Kalupes kapliča