Pieņemts Augšdaugavas novada pašvaldības 2023. gada budžets

AKTUĀLI

16. marta Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts 2023. gada pašvaldības budžets. Pašvaldības ieņēmumi ieplānoti 37,5 miljonu eiro apmērā. Lielākās ienākumu pozīcijas veidos Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 11,8 miljoni eiro, Nekustamā īpašuma nodoklis 1,6 miljonu eiro apmērā, Dabas resursu nodoklis – 0,9 miljoni eiro, savukārt 19 miljonus eiro pašvaldība saņems kā transfertus no valsts budžeta – 1,1 miljonu eiro ES projektu īstenošanas ietvaros, 8,2 miljonus eiro pašvaldība no valsts saņems kā dotācijas valsts budžetā noteiktu programmu īstenošanai, savukārt no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda Augšdaugavas novada pašvaldībai ir atvēlēti no 9,7 miljoni eiro. 2,3 miljoni eiro ir plānots saņemt no pašvaldības sniegtajiem  maksas pakalpojumiem. Pārējie ieņēmumi plānoti 1,9 miljonu eiro apmērā.

Izdevumi savukārt plānoti nepilnu 46,4 miljonu eiro apmērā. Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem plānots segt no pašvaldības rīcībā esošajiem naudas līdzekļu atlikumiem gada sākumā – 8,7 miljoni eiro, kā arī veicot aizņēmumus 2,3 miljonu apmērā. Budžetā ir paredzēta aizņēmumu pamatsummas atmaksa 2,1 miljona apmērā.

Augšdaugavas novada izpilddirektors Pēteris Dzalbe: “Pie smagnējas situācijas kopumā valstī ar energoresursu pieejamību, un tādēļ, ka liela daļa līdzekļu jātērē dārgiem energoresursiem, budžets kopumā ir sabalansēts.”

Izdevumi

Pašvaldības 2023. gada budžetā izdevumu lielākā daļa tradicionāli atvēlēta izglītībai – 16,4 miljoni eiro jeb 36%, 15% sociālai aizsardzībai (6,7 miljoni eiro) un veselībai (0,4 miljoni eiro), valdības dienestiem ieplānoti 13% jeb 5,8 miljoni eiro, ekonomiskai darbībai atvēlēti 13% no izdevumiem jeb 4 miljoni eiro, vides aizsardzībai – 2,1 miljons eiro.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēti 7,6 miljonu lieli izdevumi jeb 16%, savukārt sadaļai “atpūta, kultūra un reliģija” atvēlēti 3,4 milj. eiro (7%).

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem sastādīs 350 000 eiro.

“Ja mēs paskatāmies uz strukturālo budžetu, tika izveidota sadaļa “atlīdzība pagastu speciālistiem”, lai katrā pagastā būtu kultūras darba vadītājs, kurš būtu atbildīgs par sadarbību ar iedzīvotājiem un, lai atdzīvinātu kultūras dzīvi pagastos. Otrs moments, tiem cilvēkiem, kas uztur pagastu ceļus vai nodrošina skolēnu pārvadāšanu, arī viņiem būtu paaugstinātas algas,” teic P. Dzalbe. Pēc izpilddirektora teiktā, to darīt bija nepieciešams, lai noturētu speciālistus novadā.

Investīciju projekti

2023. gada budžetā atbalstītie vērienīgākie investīciju projekti izglītības jomā ir pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” Bebrenes filiāles energoefektivitātes paaugstināšana, kam atvēlēti  342,8 tūkstoši eiro. Latgales industriālā tehnikuma izglītības programmu īstenošanas vietā Višķos atjaunos mācību korpusu un paaugstinās tā energoefektivitāti par 1,3 miljoniem eiro. No aizņēmuma līdzekļiem ir iecerēts veikt autobusu iegādi skolēnu pārvadāšanai 500 tūkstošu eiro apmērā - budžetā šim mērķim atvēlēti 50 tūkstoši eiro aizņēmuma līdzfinansējumam.

Laucesas pagastā plānots pabeigt projektu moduļu tipa katlu mājas un siltumtīkla pieslēguma izbūvei ēkām Miera ielā, Mirnija ciemā (322,2 tūkstoši eiro). Katlu mājas atjaunošanas projektu šogad līdz galam īstenos arī Medumu specialajā pamatskolā. Tajā uzstādīs atjaunojamos energoresursus izmantojošo iekārtu par 37,7 tūkstošiem eiro.

Augšdaugavas novada pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumiem atvēlēs 387,8 tūkstošus eiro. Paredzēts īstenot Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācijas projektu uzņēmējdarbības attīstībai Maļinovas ciemā (43 417 eiro). Turpināsies bijušās skolas ēkas pārbūve par īres dzīvokļiem Ilūkstē, kam atvēlēti 100 258 eiro.

Tāpat ir ieplānots turpināt Eiropas projektus sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei, kopumā tam atvēlot 250 tūkstošus eiro.  No aizņēmuma līdzekļiem ir iecerēts veikt pansijas “Dižkoks” avārijas stāvoklī esošās ēkas nojaukšanu par 171,3 tūkstošiem eiro - budžetā šim mērķim atvēlēti 25,7 tūkstoši eiro aizņēmuma līdzfinansējumam.

Pašvaldība turpinās skolēnu vasaras nodarbinātības programmu, tam paredzot 135,1 tūkstošus eiro. Tiks turpināts atbalsts biedrībām un nevalstiskajām organizācijām 78,4 tūkstošu eiro apmērā.

Īpaša loma 2023. gada budžetā ir atvēlēta bioloģiskās daudzveidības un ainavu aizsardzības pasākumiem (1,8 miljoni eiro), kur lielākais pasākums ir 2021. gadā uzsāktais Višķu mazuta glabātavas sanācijas projekts.

Pašvaldība bibliotēkām iegādāsies grāmatas 33,8 tūkstošu eiro apmērā, savukārt XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem Rīgā, kolektīvu dalībai ir atvēlēti līdzekļi 61,3 tūkstošu eiro apmērā.

Ir plānots izstrādāt būvprojektus energoefektivitātes celšanai dienesta viesnīcai Višķos (46 tūkst.), veselības centram “Ilūkste” (29,8 tūkst.), Naujenes kultūras centram (26,8 tūkst.) un Sventes Tautas namam (22,9 tūkst.).

Turpina Augšdaugavas novada izpilddirektors: “No ceļu fonda iezīmēti līdzekļi vairākiem ceļiem Subatē, Kalkūnē, Ilūkstē un arī pārējos pagastos. Cenšamies sabalansēt katra pagasta intereses, lai nodrošinātu piekļuvi infrastruktūras objektiem tur, kur tie nav apmierinošā stāvoklī.”

Šī gada budžetā ir paredzēti 234 000 eiro novada energoefektivitātes programmā iedzīvotāju atbalstam, taču diemžēl par šiem līdzekļiem vienlaicīgi sakārtot visas pašvaldībā esošās daudzdzīvokļu ēkas nav iespējams, tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti izmantot Eiropas Savienības fondus: “Ļoti laba ir Altum programma, kas ļauj sakārtot dzīvojamo fondu ar 49% atbalstu energoefektivitātes pasākumiem. Nākamais solis būs izbraukšana pagastos, ar mērķi rīkot iedzīvotāju sapulces. Tajās stāstīsim par energoefektivitātes pasākumiem, lai iedzīvotāji varētu aktīvāk iesaistīties šajā programmā.”

Prezentācija: Augšdaugavas novada budžets 2023. gadam

✎Teksts, foto: D. Bitiņš

Turpinās novada atklātais čempionāts florbolā