Pieņemti jauni ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi Maļinovas pagastā

AKTUĀLI

Ar 2019. gada 1. jūliju Maļinovas pagasta teritorijā stājas spēkā jauni ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi, kas apstiprināti kārtējā Daugavpils novada domes sēdē.  Tarifi pieņemti, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”.

Maļinovas pagasta teritorijā turpmāk juridiskām un fiziskām personām par ūdensapgādi būs jāmaksā 1,38 EUR (bez PVN)  par 1m3 patērē aukstā ūdens, savukārt par kanalizācijas pakalpojumiem iedzīvotājiem būs jāšķiras no 1.22 EUR (bez PVN) par 1m3 notekūdeņu.

Līdz šim Maļinovā darbojās 2010. gadā apstiprinātais tarifs, kas toreizējā valūtā paredzēja 0,69 Ls jeb 0,98 EUR par 1m3 aukstā dzeramā ūdens, ja uzstādīts sertificēts dzeramā ūdens skatītājs vai 3,11 Ls jeb 4,43 EUR no vienas personas mēnesī, ja klients neizmantoja skaitītāju. Savukārt par kanalizācijas pakalpojumiem līdzšinējais tarifs paredzēja 0,54 Ls (0,77 EUR) vai 1,94 Ls (2,76 EUR) par 1m3, atkarībā no tā vai bija uzstādīts ūdens skaitītājs.

VUGD aicina: bērnu drošība vasarā