Pieejams atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā

AKTUĀLI

Ar 14. aprīli Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) izsludina Norvēģijas grantu programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” atklātā konkursa “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā” projektu iesniegumu atlases kārtu. Konkursa mērķis ir veicināt komersantu produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanu, ieviešot ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas.

“Uzņēmumu konkurētspēja bieži vien tiešā veidā atkarīga no tā, cik mūsdienīgi tehnoloģiskie risinājumi tiek izmantoti. Pārsvarā šo tehnoloģiju pamatā ir zaļās inovācijas un digitālie risinājumi, kuri ļauj uzņēmumiem strādāt efektīvāk, samazināt izmaksas un piesaistīt jaunus klientus. Klimata pārmaiņas mudina iedzīvotājus mainīt savus paradumus, arvien vairāk patērētāju pievērš uzmanību tam kā tiek organizēts ražošanas process. Šī atbalsta programma ir lielisks veids kā mainīt savu saimniekošanas modeli,” uzsver LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Atbalsts tiks sniegts divās jomās – zaļajās inovācijas un informācijas un komunikācijas tehnoloģijās (IKT). Šīs jomas ietver videi draudzīgāku un energoefektīvu materiālu un produktu radīšanu, viedo mobilitāti, tīru transportēšanu, ūdens resursu vadību, automatizācijas, robotu un sensoru risinājumus, jaunās paaudzes mobilo sakaru tehnoloģijas, mākslīgā intelekta risinājumus, kā arī citus augstas pievienotas vērtības produktus un tehnoloģijas.

Konkursā tiks atbalstīta jaunu iekārtu, programmatūras, licenču un patentu iegāde, kā arī darbības, kas saistītas ar jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā.

Atbalstu varēs saņemt Latvijā reģistrētie komersanti, kuri atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam. Komersanti var piesaistīt arī projekta partneri, kas var būt jebkura publiska vai privāta juridiska persona, kas reģistrēta Norvēģijā vai Latvijā un kam ir atbilstoša kompetence, lai palīdzētu ieviest ražošanā jaunus produktus.

Kopējais pieejamais finansējums ir 8 495 389 eiro, kur 5 847 694,50 eiro ir atvēlēts zaļo inovāciju jomas projektiem, savukārt 2 647 694,50 ir atvēlēts IKT jomas projektiem. Šis finansējums ļaus atbalstīt vismaz 15 jaunu ražotņu izveidi vai modernizāciju, padarot ražošanas procesus automatizētākus un videi draudzīgākus, tai pat laikā arī radot vismaz 50 jaunas darba vietas un veicinot atbalstīto uzņēmumu apgrozījuma un eksporta rādītāju pieaugumu.

Vienam projektam pieejamais granta apjoms ir no 200 līdz 600 tūkstošiem eiro. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte sīkajiem un mazajiem komersantiem ir 55% no attiecināmajām izmaksām, savukārt vidējie komersanti varēs pretendēt uz atbalstu 45% apmērā no attiecināmajām izmaksām.

Projektu iesniegumus varēs iesniegt LIAA līdz šī gada 30.jūnijam. Tos plānots izvērtēt četru mēnešu laikā, kas ļaus noslēgt līgumus ar līdzfinansējuma saņēmējiem un uzsākt projektu īstenošanu šī gada beigās.

Informācija par Norvēģijas granta atklātā konkursa nolikumu un pārējiem dokumentiem atrodama programmas “Bizness un Inovācijas” sadaļā “Projektu konkursi”.

Papildus informāciju par uzņēmēju atbalsta programmu iespējams iegūt arī pa LIAA uzņēmēju atbalsta tālruni 68803505 vai e-pastu jautajumi@liaa.gov.lv.

Pašvaldības nekustamā īpašuma telpu nomas tiesību izsole