Pie kafijas tases par jauniešiem svarīgo

AKTUĀLI

Rit pēdējais gads, kad darbojas Daugavpils novada jaunatnes politikas stratēģija 2011.-2017.gadam, tāpēc 15.septembrī jaunieši tikās ar politikas veidotajiem  un ekspertiem pie kafijas tases, lai izrunātu svarīgākos jautājumus, kurus būtu jārisina jaunās jaunatnes politikas stratēģijas ietvaros.

Uz pasākumu pulcējās vairāk nekā 130 dalībnieki, kas aktīvi piedalījās diskusijās par dažādiem jautājumiem, kas skar dažādas jaunatnes politikas un sabiedrības jomas. Pasākuma atklāšanā jauniešiem bija iespēja iepazīties ar Daugavpils novada jaunatnes darbu 7 gadu periodā, smelties pieredzi un iedvesmu no aktīvākajām Daugavpils novada biedrībām – “Medumu Cerība”, “Līksnas jauniešu kopiena” un “VPJC”. Bija iespēja arī iepazīties ar Daugavpils novada jaunatnes jaunizveidoto biedrību “19 naglas”, kura tapusi ar mērķi, lai vecinātu aktīvāku jauniešu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, iniciatīvas izrādīšanu un finansējuma piesaistei dažādu ideju realizēšanai.

Kopumā darbs noritēja divās sesijās. Dalībnieki jau reģistrācijas laikā tika sadalīti sešās grupās, kas atbildēja kādai noteiktai prioritātei – jauniešu līdzdalība, jauniešu informētība, jauniešu neformālā izglītība, jauniešu veselība un sociālā iekļaušana, jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība, jauniešu brīvais laiks.  Pirmās sesijas laikā jaunieši izvērtēja savas prioritātes, sprieda par to, ko izdevās paveikt un ko neizdevās, un kāpēc. Otrās sesijas laikā jaunieši izstrādāja ideāla pasākuma, pasākumu cikla vai projekta plānu. Pasākuma laikā jauniešiem bija iespēja uzrakstīt jautājumus pašvaldībai uz kuriem atbildēja Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska un Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika. Priecē, ka jauniešiem rūp ne tikai jautājumi, kas skar jaunatnes politiku, bet novada labklājība kopumā, piemēram, auto ceļu stāvoklis dažos pagastos. Pasākums noslēdzās ar pateicības vārdiem, dāvanām un enerģisko deju studijas “STOPtime” uzstāšanos.

Vērtējot dalībnieku atsauksmes par jaunatnes darbu Daugavpils novadā, būtu jāpilnveido informācijas aprites sistēma, jānodrošina jauniešus ar informāciju par uzņēmējdarbības iespējām Daugavpils novadā, būtu jārīko vairāk veselības veicināšanas pasākumi un semināri. Ar to darbs pie jaunatnes politikas stratēģijas nebeidzas un turpināsies līdz pat decembrim. Jau pavisam drīz tiks atvērta reģistrācija jauno līderu skolai, kas norisināsies no 27. līdz 29. oktobrim.

Pasākuma organizatori pateicas visiem dalībniekiem par aktīvu darbu pasākumā un brīvprātīgajiem par centību.

Gadījumā, ja neesat apmeklējuši strukturēto dialogu vai arī vēlaties vēlreiz atgriezties diskusiju atmosfēra, Jūs to varat darīt šeit:

Rakstu sagatavoja: Milāna Loča

Foto: pasākuma brīvprātīgie Jana Macuka, Jānis Soms un Matīss Upenieks

FOTOGALERIJA

Projekts īstenots “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros.

 

Latgales Uzņēmēju dienās novadu pārstāvēja seši uzņēmumi