Pie ezeriem uzstādīti informatīvie stendi

AKTUĀLI

Īstenojot projektu ar Valsts zivju fonda atbalstu, pie vairākiem ezeriem Augšdaugavas novadā ir uzstādīti informatīvie stendi.

Projekta mērķis ir informēt sabiedrību zivju resursu aizsardzības nolūkā. Pie dažiem ezeriem jau iepriekš atradās stendi, bet bija jau fiziski un morāli novecojuši vai salauzti. Pie ezeriem atrodas arī peldvietas, kur cilvēki nezināšanas pēc mēdz pārāk tuvu piebraukt ar transportu, piesārņojot pludmali, par ko pašvaldība ir saņēmusi aizrādījumus no Valsts vides dienesta. Lai nodrošinātu licencētās makšķerēšanas noteikumu, zemūdens medību noteikumu un makšķerēšanas noteikumu ievērošanu, nepieciešams informēt sabiedrību par kārtību un kādas prasības ir jāievēro, makšķerējot ūdenstilpēs, turklāt ezeros noteikumi var atšķirties.

Projekta ietvaros tika izgatavoti 12 informatīvie stendi un uzstādīti pie  Sventes ezera, Smiļģinu ezera, Višķu ezera, Luknas ezera, Baltezera un  Dubnas upes posmā Višķu pagastā. Stendi uzstādīti sabiedrībai pieejamās vietās, kur mēdz uzturēties makšķernieki vai atpūtnieki. Uz stendiem izvietota informācija par vispārīgajiem makšķerēšanas un licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību noteikumiem, informācija par noteikumiem, kas attiecas uz katru konkrēto ūdenstilpi. Tāpat uz stendiem pieejama informācija par licenču iegādes nepieciešamību, licencētās makšķerēšanas organizētāju u.c. svarīga informācija.

Projekta kopējās izmaksas ir 3072 eiro, no kuriem 89% jeb 2734 eiro ir Zivju fonda finansējums, bet 11% jeb 337 eiro ir Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfinansējums.

Vietas sakņu dziedināšana. Muzikāla pastaiga pa Subati