Pie Baltaču kapsētas turpinās kapličas būvniecība

AKTUĀLI

Kalupes pagasta teritorijā ir piecas kapsētas - Baltaču, Baltmuižas, Krivānu, Ūdas un Plonišķu, taču nevienā no tām nav savas kapličas. Lai aizgājējus izvadītu ar atbilstošu cieņu, pie Baltaču kapsētas tiek būvēta kapliča. Pagasta pārvalde nolēma esošo situāciju uzlabot, tādēļ iesniedza aizņēmuma projektu finansiāla atbalsta nodrošināšanai. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, būvniecības izmaksas sastāda 72 000 eiro.

Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele: “Katru gadu tiek rīkotas sapulces ar iedzīvotājiem. Un vienā no tādām sapulcēm izskanēja iedzīvotāju lūgums par kapličas būvniecību. 2016. gadā tika izstrādāts tehniskais projekts, par ko paldies mūsu iedzīvotājiem Ģertrūdei Rasnačai un Aivaram Melderim. Jaunās kapličas būvniecība pie Baltaču kapiem tika uzsākta 2017. gadā, pateicoties Daugavpils novada domes atbalstam”.

Lai kapliču varētu izmantot dažādu konfesiju pārstāvji, tā top pie kapsētas, nevis kapsētas teritorijā. Kalupes pagastā tie ir gan vecticībnieki, gan luterāņi, gan katoļi. Tieši tāpēc ceremoniju telpa būs pieejama visiem. Kapličas arkas ir stilistiski saskaņotas ar blakusesošo kapu un baznīcas arku arhitektūras stilu. Tā veidota krusta formā. Būvniecības darbi rit pilnā sparā, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā ir palicis vien mēnesis, tas varētu notikt augustā. Taču pēc tam kapličas apkārtne būs arī jālabiekārto. Pārvaldes vadītāja bilst, ka tam būs nepieciešams jau cits finansējums, uz ko pārvaldes vadība un iedzīvotāji ļoti cer. Tāpat pārvaldes plānos ietilpst arī stāvlaukuma izveide.

Kalupes pagasta teritorijā atrodas divi aprūpes centri un viena pansija, kā arī gada laikā ir diezgan liels apbedījumu skaits, tādēļ kapličas nozīme un nepieciešamība ir ļoti liela.

Raksts tapis sadarbībā ar Latgales reģionālo televīziju

Zināma kandidatūra Izglītības pārvaldes vadītāja amatam