Pensionāru pēcpusdiena Vecsalienā

Pagastu un pilsētu ziņas

20.aprīlī Vecsalienas pagastā tika organizēta pensionāru pēcpusdiena. Seniorus uzrunāja Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, kas vēlēja senioriem veselību, spēku un izturību. Sveiciena vārdus teica arī Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova, kura novēlēja būt aktīviem, dalīties dzīves pieredzē ar jaunāko paaudzi, apmeklēt pasākumus un ieteikt kādas jaunas idejas. Pasākumā priecēja Salienas pagasta senioru vokālais ansamblis un mazie dejotāji. Pēc koncerta Svetlana Kursīte aicināja visus brīvā gaisotnē baudīt garšīgas uzkodas, ko sarūpēja Vecsalienas pagasts un Daugavpils novada dome, kavēties atmiņās, dejot un dziedāt.

Konkursa komisija vērtēja 14 pirtis novada teritorijā