Pedagogi aicināti piedalīties Nikodema Rancāna konkursā

AKTUĀLI

Jau sesto gadu pēc kārtas notiek Nikodema Rancāna vārdā nosauktais konkurss Latgales pedagogiem. Šogad īpaši tiek aicināti pieteikties skolotāji, kas rūpējas par latgalisko vērtību stiprināšanu un kuri ir gatavi sagatavot arī vismaz vienu video nodarbību par paša izvēlētu tēmu.

Visi nominanti tiks vērtēti trijās grupās: pirmsskolas izglītības iestāžu, skolu un augstskolu pedagogi. Kā arī tiek aicināti pieteikties jaunie mācībspēki ar darba stāžu mazāku par trīs gadiem un skolotāji, kas māca kādu praktisku amatu. Konkursa mērķis – ir stiprināt pedagoga profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā, godinot izcilu veikumu pedagoģiskajā darbībā un veicinot latgalisko kultūras tradīciju ieaudzināšanu jaunajā paaudzē.

Apsveicama ir jaunu metožu un pieeju, stratēģiju, metodisko darbu izstrāde. Visās nominācijās pretendentiem tiks piešķirti papildu punkti pie izvērtēšanas, ja mācību process tiek organizēts arī latgaliešu valodā. Šogad konkursā ir ieviests jauninājums – ņemot vērā pēdējā laika aktualitātes, visās nominācijās pretendentiem jāparāda arī moderno tehnoloģiju praktisku pielietojumu mācību darbā – pašu spēkiem vai ar konkursa rīkotāju atbalstu būs jāsagatavo arī īsa video nodarbība.

Nikodema Rancāna konkursa balvu ir iedibinājusi Latgaliešu kultūras biedrība (LKB) un konkursa rīkošanu īsteno kopā ar sadarbības partneriem. Ar konkursa nolikumu un tam pievienoto pieteikuma anketu var iepazīties LKB mājas lapā http://latgalisubidreiba.mozello.lv, kā arī latgaliešu kultūras ziņu portālā lakuga.lv. Līdz 13. oktobrim tiek gaidīti pieteikumi, tad žūrija tos izvērtēs un, kam tas būs nepieciešams, projekta “DIGITALĪ LATGALĪŠI” ietvaros tiks sniegts atbalsts kvalitatīva video materiāla sagatavošanai. Jāatzīmē, ka minēto projektu atbalsta Latgales kultūras programma, kuru rīko Latgales Reģiona attīstības aģentūra sadarbībā ar Valsts kultūrkapitāla fondu un a/s “Latvijas Valsts meži”.

Noslēgumā jāatgādina, ka izcilais katoļu garīdznieks un pedagogs Nikodems Rancāns (1870–1933) ir Latgales pirmās atmodas darbinieks ar iespaidīgu devumu Latgales kultūrā un izglītībā. Balvas pasniegšanas svinīgā ceremonija katru gadu tiek rīkota kādā no Latgales pašvaldībām. Iepriekšējos gados balvas pasniegšanas ceremonija ir notikusi Rēzeknē, Ludzā, Viļānos, Preiļos. Šogad noslēguma pasākums tiks rīkots 29. novembrī Rēzeknes novada Nautrānu pagasta Rogovkā.

Apskatiet nolikumu, aizpildiet pieteikuma anketu un nosūtiet to līdz 13. oktobrim!

Avots: IZM

Veselības ministrija aicina: iespēju robežās strādājiet attālināti