Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu Naujenē

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 9.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Naujenes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par 32 (trīsdesmit divu) bērzu un 9 (deviņu) egļu uz zemes vienības “Sabri”, kas atrodas Vecstropu ciemā, Naujenes pag., Daugavpils nov. ciršanu (skat. foto attēlu).

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 29.11.2017 līdz 20.12.2017.

Lūgums Vecstropu ciema iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par bērzu un egļu nozāģēšanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski, vai ierodoties personīgi Naujenes pagasta pārvaldē Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pag., Daugavpils nov., pie zemes ierīcības inženiera. Neskaidrības gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni 65476843 (kontaktpersona R.Užulis).

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Realizēts projekts par grāfu Plāteru-Zībergu kultūrvēsturisko mantojumu