Paziņojums par publisko apspriešanu Naujenē

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 9.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Naujenes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par 36 (trīsdesmit sešu) ošu, 6(sešu) apšu un 2(divu) bērzu, kas atrodas uz valsts autoceļa V686 “Naujenes skola-Maļinova” posmā p.k.0,300 km-0,700 km ciršanu (skat. foto attēlus).

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 19.12.2017 līdz 09.01.2018.

Lūgums Naujenes ciema iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par apšu nozāģēšanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski, vai ierodoties personīgi Naujenes pagasta pārvaldē Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pag., Daugavpils nov. Neskaidrības gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni 65429583 (kontaktpersona V.Mihejevs).

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

VID darba laiks 2017. gada nogalē