Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

AKTUĀLI

Saskaņā ar Augšdaugavas novada domes 2021. gada 16. septembra lēmumu Nr.137 (protokols Nr.8.,17.&) publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas novads redakcija.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks: no 2021. gada 28. septembra līdz 2021. gada 26. oktobrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021. gada 20. oktobrī plkst. 17.00. ZOOM platformā, piekļuves adrese : https://ej.uz/ilūkstes_vudg_depo

Lokālplānojuma redakcija pieejama Augšdaugavas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.augsdaugavasnovads.lv sadaļā "Attīstība/Attīstības plānošana/Lokālplānojumi", portālā www.geolatvija.lv - https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21206.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem izdrukas veidā (klātienē) iespējams iepazīties: •Ilūkstes pilsētas administrācijas ēkā: Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā, pašvaldības darba laikā; •Augšdaugavas novada centrālās administrācijas ēkā: Rīgas iela 2, Daugavpils, pašvaldības darba laikā.

Rakstisku priekšlikumus var iesniegt līdz 26.10.2021.: 1) iesniedzot klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijā (Brīvības iela 7, Ilūkste, LV-5447 ) un Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401) 2) elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu administracija@ilukste.lv; 3) vietnē www.geolatvija.lv publiskās apspriešanas sadaļā saitē “Iesniegt priekšlikumu”.

Lokālplānojums

Jaunieši runā un ieklausās