Paziņojums par koku ciršanu Skrudalienā

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Skrudalienas pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu, sašķeltu koku ,kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu:

1. Voitišku vecticībnieku  kapsētā Skrudalienas pagastā

Tie ir 50 (piecdesmit) bīstamie koki.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no  03.06.2019 . līdz  25.06.2019.
Lūgums Skrudalienas pagasta iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu rakstiski , iesniedzot iesniegumu  Skrudalienas pagasta pārvaldē Skaista ielā 9, Silenē, Skrudalienas pag., Daugavpils nov.

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Tālr. 65439238
e-pasts: parvalde@skrudaliena.lv

Ceļa satiksmes negadījumu statistika Daugavpils novadā