Paziņojums par ietekmes uz vidi atzinumu

Sabiedrības līdzdalība

Vides pārraudzības valsts birojs  2017.gada 15.jūnija  ir izdevis Atzinumu Nr.13 par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA „Laflora” paredzētajai darbībai – kūdras ieguvei (kūdras ieguves lauku paplašināšanai) kūdras atradnē “Nīcgales purvs” Daugavpils novada Nīcgales pagastā.

Ar atzinumu var iepazīties Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā http://www.vpvb.gov.lv, kā arī šeit: Atzinumu Nr.13

 

 

Jāņu ielīgošana Nīcgalē