Paziņojums par automašīnas AUDI A6 atklātu izsoli

Izsoles

Daugavpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo matu – automašīnu AUDI A6, reģistrācijas Nr. KT2365. Nosacītā cena ir 550,00 EUR (pieci simti piecdesmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi). Nodrošinājuma nauda: 10% no kustamās mantas nosacītās cenas, t.i. 55.00 EUR, kas jāieskaita Daugavpils novada domes kontā Nr. LV37TREL9807280440200, Valsts kase, TRELLV22. Izsole notiks Daugavpils novada domes administratīvajā ēkā Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 2018. gada 2.janvārī plkst. 8:30. Kustamās mantas raksturojums: reģistrācijas gads – 2002., motora tilpums (cm³) – 2393 ar benzīna dzinēju, krāsa – melna, automātiskā transmisija, nobraukums 295080 km. Tehniskā apskate līdz 2018.gada 15.februārim, atrašanās vieta – Daugavpils novada domes garāžā Balvu iela 1 C k-36. IZSOLES NOTEIKUMI Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties Daugavpils novada domes mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv sadaļā “Izsoles” vai klātienē novada domē Rīgas ielā 2, Daugavpils, 25.kabinetā – pirmdienās no 11:00-12:00; 13:00-18:00 un otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 09:00-12:00; 13:00-16:00

Konkursa noslēgums