Pavasaris Medumu pagasta jauniešiem – rosīgs un aktīvs

AKTUĀLI

Aprīlis Medumu pagasta jauniešiem sākās ar Daugavpils novada  talantu konkursu jauniešiem “Zibsnis”, kurš notika 6. aprīlī Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa”. Medumu pagastu pārstāvēja Anastasija Lukašenoka, kura piedalījās ar diviem mūzikāliem priekšnesumiem.

Tradicionāli Medumu pagasta jaunieši ciemojās Sventes pagasta jauniešu sadraudzības vakarā “Labo manieru vakars”, kur jaunieši lasīja dzejoļus. Kā arī aktīvi piedalījās konkursos, kur jaunieši sacentās, ēda garšīgu cienastu un līksmoja diskotēkā.

Tā kā pavasaris ir klāt,  Medumu pagasta jaunieši nestāvēja malā un sarīkoja lielu pavasarīgu radošu darbnīcu, kur jaunieši milzīgu uzmanību veltīja bērnu laukumam - veidoja no siena putnus, rotāja laukumu ar izdekorētiem zariem, uzstādīja krāsainus, no koka veidotus zaķus. Pie Medumu parka ieejas jaunieši no veca koka izveidoja pasakainu māju.

Jaunieši, nepalaižot garām saucienus ”Latvijai būt zaļai!”, aktīvi veidoja plakātus un izstādīja tos visa pagasta teritorijā ar saukļiem ”Tīri ir nevis tur, kur kopj, bet tur, kur nemet atkritumus!”.

Jnformāciju sagatavoja:
J
evģenija Kalinčuka,
Jauniešu organizācijas “Medumu Cerība” dalībniece

Profesionālās pilnveides mācību seminārs bibliotekāriem