Pašvaldību vēlēšanas 2017

AKTUĀLI

2017.gada 3.jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti. Pašvaldību vēlēšanu kārtība noteikta Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, Vēlētāju reģistra likumā un Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā.

Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. ES pilsoņiem, lai piedalītos Latvijas pašvaldību vēlēšanās, 90 dienas pirms vēlēšanām jābūt reģistrētiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā.

Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības vēlēt tajā pašvaldībā, kur ir bijusi viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai pašvaldībā, kur viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Kandidātu sarakstu iesniegšana
Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2017.gada pašvaldību vēlēšanām notiks no 14. līdz 24.aprīlim. Kandidātu saraksti jāiesniedz attiecīgajai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai, bet jāsagatavo, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu.

Kandidēt iespējams tās republikas pilsētas domes vai novada domes vēlēšanās, kuras administratīvajā teritorijā saraksta iesniegšanas dienā:

1) kandidātam ir bijusi reģistrēta dzīvesvieta bez pārtraukuma vismaz pēdējos 10 mēnešus;

2) kandidāts ir nostrādājis kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" vismaz pēdējos četrus mēnešus;

3) kandidātam pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Katrs vēlētājs drīkst kandidēt tikai vienas pašvaldības domes vēlēšanās.

Deputātu kandidātam jābūt Latvijas vai ES pilsonim, jābūt reģistrētam Latvijas Vēlētāju reģistrā un vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 gadus vecam.

Vēlētāju reģistrs
Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. Vēlēšanām katrs vēlētājs tiks reģistrēts noteiktā iecirknī - sākotnēji tajā pašvaldībā, kas atbildīs vēlētāja reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (05.03.2017.).

Līdz 25.dienai pirms vēlēšanu dienas sākotnēji piešķirto iecirkni varēs mainīt, izvēloties jebkuru citu iecirkni attiecīgās pašvaldības teritorijā vai tajā pašvaldībā, kur vēlētājam pieder nekustamais īpašums.

Balsošanas kārtība
Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā ir no pulksten 7.00 līdz 22.00. Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stundas dienā iespējams nobalsot iepriekš. Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, sākot no piektās dienas pirms vēlēšanām, var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā atradīsies sava iecirkņa teritorijā.

Balsošanas dokumenti
Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, nepieciešama pase vai personas apliecība.

Vēlēšanu iecirkņu komisijas
Vēlēšanu iecirkņu komisijas izveido republikas pilsētas un novada vēlēšanu komisijas. Iecirkņu komisijas izveidojamas vismaz 40 dienas pirms vēlēšanām, šā gada pašvaldību vēlēšanām - līdz 2017. gada 24. aprīlim.

Vēlētāji darbam vēlēšanu iecirknī var pieteikties attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijā, iesniedzot aizpildītu un parakstītu Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikumu. (25.79 KB)Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu nosaka pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs ne vēlāk kā 60 dienas pirms vēlēšanām. Paziņojums par pieteikumu iesniegšanas termiņu, izliekams domes informācijas sniegšanas vietās un pašvaldības mājaslapā. Vairāk>>

Priekšvēlēšanu aģitācija
Priekšvēlēšanu aģitācijas kārtība noteikta Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā, kura izpildi atbilstoši savai kompetencei pārrauga Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) , Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, policija. Priekšvēlēšanu aģitācijas periods ir laika posms no 120.dienas līdz vēlēšanu dienai. 2017.gada pašvaldību vēlēšanās priekšvēlēšanu aģitācijas periods sāksies 4.februārī un ilgs līdz 3.jūnijam. Iepazīties ar aģitācijas materiālu izvietošanas noteikumiem var KNAB mājaslapā.

Vēlēšanu dienā un dienu pirms vēlēšanām Latvijā ir spēkā pilnīgs aģitācijas aizliegums. Savukārt 30 dienas pirms vēlēšanām ir aizliegta priekšvēlēšanu aģitācija televīzijā.

Partiju un partjiu apvienību priekšvēlēšanu izdevumu apjoma ierobežojumus reglamentē Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums, kura izpildi pārrauga KNAB. Pirekšvēlēšanu izdevumu apmērs, kādu drīkst izlietot 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanās, pieejams KNAB mājaslapā.

Avots: www.cvk.lv

Mazie cīkstoņi sacentās Ķekavā