Pašvaldība sumināja labākos skolēnus un skolas

AKTUĀLI

Šī mācību gada izskaņā Augšdaugavas novadā tika apzināti novada izglītības iestāžu labākie audzēkņi, kuri ieguva godalgotas vietas novada un valsts mēroga olimpiādēs.

Olimpiādēs un zinātniskās pētniecības darbu konferencēs kopumā piedalījās 242 skolēni – 158 meitenes un 84 zēni. Apbalvojumus par sasniegtajiem rezultātiem saņēma 81 skolēns, kas ieguva 1., 2., 3., vietu vai atzinību dažāda mēroga olimpiādēs vai zinātniskās pētniecības darbu konferencēs.

Augšdaugavas novada vadība un izglītības jomas pārstāvji mācību gada izskaņā apmeklēja izglītības iestādes, lai pasniegtu apbalvojumus, naudas balvas un pateicības. Skolēni, skolotāji un skolas saņēma dāvanas un pateicības vārdus. Naudas balva ir no 5 līdz pat 140 eiro, atkarībā no sasniegtajiem rezultātiem.

Valsts nozīmes olimpiādes

Valsts nozīmes godalgotās vietas šogad ieguva trīs audzēkņi. Jeļena Goršentova no Zemgales vidusskolas 12. klases (skolotāja Jadviga Bobkova) ieguva 2. pakāpi zinātniskās pētniecības darbu konferencē. Oskars Saveļjevs no Sventes vidusskolas 9. klases (skolotāja Svetlana Drugoveiko) ieguva 3. pakāpi valsts olimpiādē matemātikā. Jana Volkovskija no Špoģu vidusskolas 11. klases (skolotāja Zinaīda Ņikitina) ieguva 2. pakāpi valsts nozīmes olimpiādē vācu valodā.

Valsts olimpiādes 3. posmā piedalījās arī Kristīne Timšāne no Ilūkstes Raiņa vidusskolas (krievu valoda, skolotāja Aiva Šaršūne), Annija Dambīte no Ilūkstes Raiņa vidusskolas (matemātika, skolotāja Biruta Gičevska) un Māra Kārkliņa no Vaboles pamatskolas (latviešu valoda un literatūra, skolotāja Kristīne Kucina).

Novada nozīmes olimpiādes

Novada nozīmes olimpiādēs tika iegūtas 15 pirmās vietas, 19 izglītojamie ieguva 2. vietas, bet trešās vietas ieguva 33 skolēni. Visvairāk godalgoto vietu ir matemātikā, kopumā 13. 12 godalgotās vietas ieņemtas krievu un angļu valodās, kā arī pētniecisko darbu konkursā.  Pa piecām godalgotām vietām ir bioloģijā un latviešu valodā. Fizikā, vēsturē un ķīmijā ir pa divām godalgotām vietām.

Apbalvotas arī skolas

Izvērtējot 2023./2024. mācību gada sasniegumus, pasniegtas Augšdaugavas novada naudas balvas izglītības iestādēm par sasniegumiem novada un valsts mācību olimpiādēs, skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencēs un interešu izglītībā. Augšdaugavas novada pašvaldība apbalvo:

  • Vaboles pamatskolu par iegūto 1. vietu olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā pamatskolu grupā (naudas balva 150 eiro);
  • Lāču pamatskolu par iegūto 2. vietu olimpiāžu kopvērtējumā un 1. vietu interešu izglītības darbā pamatskolu grupā (naudas balva 220 eiro);
  • Naujenes pamatskolu par iegūto 3. vietu olimpiāžu kopvērtējumā un 3. vietu interešu izglītības darbā pamatskolu grupā (naudas balva 160 eiro);
  • Kalupes pamatskolu par iegūto 2. vietu interešu izglītības darbā pamatskolu grupā (naudas balva 80 eiro);
  • Špoģu vidusskolu par iegūto 1. vietu olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā un 3. vietu interešu izglītības darbā vidusskolu grupā (naudas balva 220 eiro);
  • Ilūkstes Raiņa vidusskolu par iegūto 2. vietu olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā un 2. vietu interešu izglītības darbā vidusskolu grupā (naudas balva 200 eiro);
  • Sventes vidusskolu par iegūto 3. vietu olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā un par iegūto 1. vietu interešu izglītības darbā vidusskolu grupā (naudas balva 200 eiro).

Teksts: V. Tolmante, D. Bitiņš

Ir pieejama rokasgrāmata “Kā rīkoties kara gadījumā”