Neapbūvētas zemes vienības 273A, Mičurinietis nomas tiesību izsole

Izsoles

Informācija par zemes vienību

Atrašanās vieta“273A”, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads
Kadastra apzīmējums4460 004 1354
Platība, ha0.05
Lietošanas mērķisIndividuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601)
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN30.50
Iznomāšanas mērķisIndividuālo dārzu uzturēšanai
Nomas līguma termiņš6 gadi

Izsoles noteikumi
Pieteikums
Līgums

Ai, māmulīt, visu tu vari