Pašvaldība pārdod par brīvu cenu kustamo mantu – autobusu MERCEDES BENZ SPRINTER 308

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu kustamo mantu - autobusu MERCEDES BENZ SPRINTER 308, valsts reģistrācijas Nr.HC6687.

Atsavināmā objekta nosacītā cena jeb sākumcena ir 330.00 EUR.

Ar pārdošanas par brīvu cenu noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 19. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē 

https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/

Iesniegt pieteikumu uz autobusa pirkšanu var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 19.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.tel.26357842, no paziņojuma publicēšanas līdz 2023.gada 14.jūlijam plkst.12.00, iesniedzot pieteikumu un pārdošanas noteikumos norādītos dokumentus.

Kustamo mantu var apskatīt vienojoties par laiku, iepriekš piezvanot pa tālruni Dubnas pagasta pārvaldes vadītājam Ēvaldam Stašulānam pa tālr. 65475232.

NOTEIKUMI

PIETEIKUMS

Jāņu vakara svinības Bebrenē